Fasadeoppussing, oppdatering per 26.9.2019

Den utvendige fasadeoppussingen skal være ferdig til utgangen av oktober, men det kan bli forsinkelser underveis hvis regnet høljer ned.

Badebakken 2

Noe malerarbeider gjenstår.

Badebakken 4 til 8

Malerarbeider er ferdige.

Badebakken 16 til 8

Malerarbeidene er stort sett ferdige.

Balkongbelegg er lagt i nr. 16 og nr. 14 og pågår i nr. 12, 10 og 8.

Badebakken 24-16

Ferdigbefaring for Badebakken 4, 6,8, 10, 12, 14 og 16 skjer samtidig.

Oppussingen er ferdig, de få manglene som gjenstår tas med lift.

Fasadevasking er gjennomført og forberedende arbeider.

Badebakken 30-34

Stillas er montert.

Malerarbeidet er påbegynt.

Garasjevegg

Vasking og forberedende arbeid til maling pågår.

Badebakken 20, portal og mellomgang

Arbeidet her tas etter oktober, for det er ikke så vær- og temperaturavhengig som den øvrige fasaden.

Inngangspartiet, Badebakken 26,28,30, 32 og 34

De røde platene males i farger som matcher huskroppens farge.

Utebelysning ved innganger

settes opp så raskt vi har fått de nye lampene. Det er fra fire til seks ukers leveringstid på de nye lampene, det vil si at lampene etter planen skulle være på plass rundt midten av november.

Styret 26.9.2019, tilføyelse 28.9.2019 og 29.9.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Fasadeoppussing, oppdatering per 26.9.2019

Badebakken 22, nye dørtelefoner installeres 3.10.2019

Torsdag 3. oktober fra kl. 08: installeres det nye dørtelefoner i Badebakken 22. Montørene ha tilgang til hver enkelt leilighet. Dersom du ikke kan være hjemme, når montørene må inn i din seksjon, kan du merke nøkkelen og gi den til en grei nabo, eller til montøren. Nøkkelen legges i postkassen din når arbeidet er ferdig. Se også oppslag i oppgangen.

Styret 24.9.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Badebakken 22, nye dørtelefoner installeres 3.10.2019

Bomiljøvakt

Styret har inngått en avtale med NOKAS AS som  bomiljøvakt  i sameiet. Fra dags dato kan du ringe NOKAS AS på telefon 33 30 75 44 ved husbråk,  andre alvorlige brudd på ordensregler og  hendelser. Slike tilfeller kan være hvis man plages av støy som høy musikk, høy stemmebruk eller støyende arbeider. Regler for når seksjonseiere/beboere plikter å sørge for ro i seksjonen, er beskrevet i sameietet ordensregler. Bomiljøvakta kan også bistå hvis beboere føler seg utrygge eller truet av noen.

Vaktsentralen er bemannet hele døgnet alle dager i året.  Dere må oppgi eget navn og seksjonsnummer, men forblir anonyme overfor dem som lager bråk eller bryter andre ordensregler.

Hvis dere er bekymret for barn eller for familievold, ring direkte til politiet på nødnummer 112.

Styret 20.9.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Bomiljøvakt

Heisinstallasjoner fremover

Heisene i Badebakken 14, 20 og 22,

skal ifølge planen være klare ved utgangen av uke 31 (ultimo september).

Heisene i Badebakken, 2,4 og 6,

utskiftningen har begynt og skal ifølge planen være klar til 15.11. (uke 46)

Heisen i Badebakken 8, 26 og 28,

arbeidet skal i følge planen begynne 28.10. d.å og være klart til 22. 12. (rett før julen ringer inn).

Heisene i Badebakke 10, og 12,

arbeidet skal etter planen starte 2.1.2010 og de nye klare 10. 3. 2020 (uke 11).

Heisene i de øvrige oppgangene er ferdiginstallerte og tatt i bruk.

Alle heiser skal være  montert før april 2020.  Det tar seks til åtte uker å demontere og installere hver heis. I hele den perioden er du uten heis. Styret ønsker å si fra god tid på forhånd, så de som ikke klarer seg uten heis, kan finne løsninger for det vi skjønner blir vanskelige uker.

Styret 19.9.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Heisinstallasjoner fremover

Felleskostnadene øker med fem prosent fra 1.1.2020

Styret i sameiet besluttet i møte 19.9. å øke felleskostnadene med fem prosent fra 1.1.2020 for å ivareta hensynet til alminnelig prisstigning. Styret foretar løpende vurderinger av felleskostnadene, og de vil kunne bli justert senere på grunn av større planlagte vedlikeholdsarbeider de kommende årene.

Styret 19.9.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Felleskostnadene øker med fem prosent fra 1.1.2020

Lys ved ringepanel og i gjennomganger utendørs

Høstmørket faller på og flere beboere har etterlyst opplysning ved ringepaneler. Styret arbeider med å ordne lyssettingen og håper å få lyst opp inngangspartiene så raskt som praktisk som mulig og i løpet av noen uker.

Styret 19.9.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Lys ved ringepanel og i gjennomganger utendørs

Skifte av varmtvannsberedere

Sameiet er snart tjue år gammelt, og det kan være på tide å skifte de originale varmtvannsberederne for dem som ikke allerede har gjort det. På sist årsmøte kom spørsmålet om en fellesbestilling opp. Seksjonseierne må selv betale for varmtvannsberederne, men styret arbeider med å få istand en avtale med en rørlegger som gir rabatt hvis mange skifter bereder samtidig. Hittil har styret dessverre ikke fått noen tilbud som vi synes er gode nok til å tilby seksjonseierne. Vi arbeider videre med saken og oppdatert informasjon følger.

Styret 19.9.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Skifte av varmtvannsberedere

Fasadeoppussingen, oppdatering per 10.9.2019

Badebakken 2 til 8

Det foregår stillasmontasje.

Vask er gjennomført  i nr. 8 til nr. 4.

Badebakken 16 til 8

Malerarbeidene er stort sett ferdige.

Balkongbelegg er lagt i nr. 16 og nr. 14 og pågår i nr. 12, 10 og 8.

Oppussingen her er planlagt ferdig til 25.9., men kan bli forsinket hvis regnet høljer mye ned.

Badebakken 24-16

Oppussingen er ferdig, de få manglene som gjenstår tas med lift.

Badebakken 30-34

Stillas monteres fortløpende på balkongsiden nå.

Fasadevasking er begynt.

Styret 10.9.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Fasadeoppussingen, oppdatering per 10.9.2019

Installasjon av nye heiser i Badebakken 14, 20 og 22, fremdrift

Installasjonsarbeidet for disse heisene  skal være ferdig 27. september 2019.

Arbeidstiden er fra kl. 07.00 til 19.00. Støyende arbeid skal helst skje mellom kl. 09.00 og 16.00.

Styret 29.8.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Installasjon av nye heiser i Badebakken 14, 20 og 22, fremdrift

Fremdriften i fasadeoppussingen, oppdatert

Styret har fått følgende oppdatering fra de ansvarlige for oppussingen av sameiet.

Badebakken 24-16

det gjenstår kun småarbeider og ferdigbefaring blir primo september.

Badebakken 16- 8

Her pågår det forarbeider til oppussingen slikt som fjerning av fliser og fasadevasking. Malerarbeidene har startet.

Badebakken 8-2

Balkongene må være ferdigryddet til 09.09.2019. Stillasarbeidet har begynt.

(Eventuell varsellapp på ytterdøren om oppstart 29.8. 2019 medfører ikke riktighet. Styret sjekket saken med prosjektleder og malerfirmaet, per 29.8.2019.)

Badebakken 30-34

Planlagt oppstart tidlig i september.

Badebakken 26-28

Ferdig!

Styret 27.8.2019/Styret 29.8.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Fremdriften i fasadeoppussingen, oppdatert