Etter vinteren kommer vår og sommerfest 24. juni

Det kjennes uvirkelig og lenge til nå i kulda, men det finnes vår og sommer.  På ettermiddagen 24 juni, St. hans dagen, inviterer sommerfestkomiteen alle beboere i sameiet til fest på plenen.  Vi regner med å sette opp en fellesgrill.

Mer informasjon kommer når snøen har smeltet og våren viser seg.

Hilsen fra julegrantenningskomiteen som har skiftet til sommerfestkomiteen

 

Styret 3.2.2018

 

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Etter vinteren kommer vår og sommerfest 24. juni

Ladeinfrastruktur for elbiler: statusoppdatering

Denne uken (uke 9, 2018) mottok styret fem tilbud om installering av ladeinfrastruktur for elbiler for samtlige bilplasser i garasjen. Alle tilbyderne bruker samme teknologi. Den kommer fra det norske selskapet Zaptec, se her om Zaptec: https://www.zaptec.com.  De kommende ukene skal styret gjennomføre nødvendige avklaringer og forhandlinger med tilbyderne.

Infrastrukturen bekostes av sameiet, mens den enkelte seksjonseier må selv betale for  ladeboksen på sin egen bilplass og for strømforbruk. Endelig, nøyaktig pris på ladeboksen vet vi ikke ennå, men styret  satser på å få til en god pris, siden vi har et stort antall bilplasser i garasjen og antar mange  seksjonseiere vil benytte et godt tilbudt om ladeboks til rabattert pris.

Alle seksjonseiere som bestiller ladeboks ved hovedinstallasjonen denne våren, får kostnadene til denne fordelt over seks måneder. Beløpet vil bli innkrevd sammen med de månedlige fellesutgiftene.

Dersom du ikke blir med på hovedinstallasjonsrunden, må en eventuell senere installasjon av ladeboks ordnes av den  enkelte seksjonseier på egenhånd.

Mer detaljert informasjon og avtaledokument kommer til alle, så snart alle tekniske detaljer er på plass.

Styret 3.3.2018

 

 

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Ladeinfrastruktur for elbiler: statusoppdatering

Årsmøte og verv

Til alle seksjonseiere i Sameiet Badebakken 2-34,

vi nærmer oss årsmøtet. Det avholdes 4. april kl. 18.00 på BI (se tidligere utsendte innkallinger). Sameiet har behov for personer som enten kan tenke seg å sitte i styret, eller bidra i valgkomiteen for neste valgperiode. Hvis du er nysgjerrig på styrearbeid, har lyst til å delta, eller vil foreslå en kandidat, send gjerne en epost med kontaktinformasjon til valg@badebakken.com, så vil valgkomiteen kontakte deg.

På vegne av valgkomiteen, styret i sameiet, 23.2.2018

 

 

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte og verv

Livet i og rundt Badebakken året rundt – gode bilder søkes

Styret arbeider med en ny og forbedret hjemmeside for Sameiet Badebakken 2-34. Vi har mye informasjon som skal på plass, og målet er at det skal bli enklere å finne fram til den informasjonen du trenger. Styret ønsker seg også flere og gode bilder fra Badebakken til en billedbase for hjemmesiden vår. Vi utlyser derfor en billedkonkurranse med temaet Livet i og rundt Badebakken til alle årstider. Du kan sende inn bilder på epost til styret@badebakken.com Med det gir du oss rett til å bruke bildet på sameiets hjemmeside uten vederlag. Styret vil plukke ut månedens bilde og gi vinneren et gavekort. Vi tar i mot bilder ut 2018.
Styret 23.2.2018

 

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Livet i og rundt Badebakken året rundt – gode bilder søkes

Oppdatert vedlikeholdsplan

Sameiet trenger vedlikehold og oppdaterte planer for gjennomføring. Høsten 2017 engasjerte  styret OBOS Prosjekt AS (OPAS) til å gjennomføre en tilstandsvurdering av bygningsmassen slik at vi kan planlegge nødvendig vedlikeholdsarbeid i et fem års perspektiv. OPAS har laget en utførlig vedlikeholdsnøkkel som ble presentert for styret sist i januar.  Deres planen viser behov for å gjennomføre  et omfattende vedlikehold. Eksempler på nødvendig vedlikehold er  inn- og utvendige malerarbeider og beskyttelse av ubehandlet betong både utvendig og i garasjen.
Styret har allerede begynt arbeidet med en grunnleggende undersøkelse av betongen alle steder i sameiet.  Det må vi gjøre, før vi kan bestemme hvordan vi kan/vil behandle og male blokkene utvendig og innvendig. Hva som blir gjort og i hvilken rekkefølge kommer det mer informasjon om etterhvert.  Utfyllende  informasjon om vedlikehold kommer  i innkallingen til årsmøtet og på møtet – enda en grunn til å møte opp.
Styret i sameiet 
10. februar 2018 
 
Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Oppdatert vedlikeholdsplan

Ladeinfrastruktur for elbiler ved alle bilplassene i garasjen

Like før jul bestemte styret i sameiet seg for å etablere en infrastruktur slik at alle med elbiler kan lade bilbatteriene på sin biloppstillingsplass. Styret har fått gjennomført en mulighetsstudie, og i disse dager innhenter vi tilbud fra leverandører. Vi påbegynner arbeidet så raskt som praktisk mulig. Styret planlegger at alle som ønsker det, får ladeuttak for elbil ved sin plass før sommeren, gitt at det ikke skjer noe uventet underveis.

Nærmere informasjon om endelig løsning og detaljer om hvordan seksjonseiere kan bestille uttak for egen plass, sender styret ut i post til alle senere i februar eller i mars.

Styret i sameiet Badebakken 2-34.

4.2.2018

 

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Ladeinfrastruktur for elbiler ved alle bilplassene i garasjen

Sameiets årsmøte 2018, avholdes 4. april, kl. 18.00 på BI

Til alle seksjonseiere i Sameiet Badebakken, 2-34,

Årets ordinære årsmøte avholdes onsdag 4. april, kl. 18.00. Møtelokalet er rom B2-040, på Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37. BI har lovet å skilte veien til møterommet.

Forslag som seksjonseiere ønsker at årsmøtet skal behandle, må styret ha i hende senest 12. februar. Send gjerne forslaget på epost til styret@badebakken.com.

Styret sender også ut møteinnkallingen som postkassepost – om litt, men noter gjerne dato og sted allerede nå.

Styret i Sameiet Badebakken 2-34.

 

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Sameiets årsmøte 2018, avholdes 4. april, kl. 18.00 på BI

Ladeuttak for elbiler, styret arbeider med saken

Rett før jul inngikk styret en avtale med OBOS Prosjekt AS om prosjektering og implementering av  en infrastruktur for lading i  sameiet. Alle seksjonseiere får tilsendt utfyllende informasjon i posten når det endelig konseptet er valgt og tilbyder bestemt for  leveranse og montering av ladeuttak for elbilene. Du kan forvente å få  slik informasjon om et par måneder, om alt går etter planen.  Styret håper og regner med at en  komplett løsning vil være klar i hele garasjen, inkludert ladeuttak til de seksjonseierne som ønsker det, innen sommeren 2018.
Siden styret arbeider med en felles og enhetlig løsning, tillater vi ikke lenger at den enkelte seksjonseier installerer et eget ladeuttak.
Styret i sameiet Badebakken 2-34, 11.1.2018
Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Ladeuttak for elbiler, styret arbeider med saken

God jul og godt nytt år til alle og enhver

Styret i sameiet ønsker alle som bor i sameiet en fin julehøytid enten den feires i Badebakken eller et annet sted. Vi har snart lagt 2017 bak oss. Styret tar litt ferie, mens vi gleder oss til å fortsette arbeidet i 2018.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for God jul og godt nytt år til alle og enhver

Ny vaktmester i sameiet

Fra 1. januar 2018 overtar Bygårdsservice AS ansvaret for vaktmestertjenester i Badebakken 2-34.  Den nye vaktmesteren heter Jon Arild, han skal være hos oss hver tirsdag mellom kl. 08 og 16. De øvrige ukedagene arbeider Jon Arild to timer i sameiet. Styret håper denne ordningen skal gjør det greit å avtale med vaktmesteren, når dere trenger til det. Dere når vaktmesteren enten på telefon 905 20 631, eller ved å bruke epostadressen vaktmester@badebakken.com.

Bygårdsservice AS fikk kontrakten etter en grundig anbudsprosess. Styret mottok tilbud fra seks firmaer, gjorde vurderinger og intervjuet utvalgte tilbydere.

Samtidig med skiftet av leverandør for vaktmestertjenester, har vi samlet flere driftsavtaler i ett firma.  Bygårdsservice overtar ansvaret for grøntskjøtsel, jevnlig utskiftning av inngangsmatter og vask av fellesarealer. Den nåværende avtalen med vaskefirmaet løper imidlertid fram til 1. mars 2018, så inntil da fortsetter vaskingen som hittil. Styret tenker en ny og felles driftsavtale for tjenester sameiet trenger, vil gi oss bedre tjenester enn til nå og et enda hyggeligere felles bomiljø.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Ny vaktmester i sameiet