Spørsmål og svar

Dette er spørsmål som styret ofte får:

 1. Hvor får jeg tak i nøkkel til strømskapet? Dette er seksjonseiers ansvar. Det er en OLU nøkkel som du kan kjøpe der det selges nøkler.
 2. Brannslangen i leiligheten virker ikke, hva gjør jeg? Brannslangen i leiligheten er seksjonseiers ansvar, så den må du få byttet – se også HMS informasjon pkt. 2.4.
 3. Kan jeg vaske sykkelen med vannslange? Ja, ved Badebakken 16 er det kran og slange og nøkkel fås av vaktmesteren.
 4. Kan jeg henge dekkstativ på veggen i garasjen? Ja, dette er tillatt og må ordnes av hver enkelt seksjonseier.
 5. Skal gassflasken til gassgrillen sjekkes? Ja, Her er en link som forteller om din plikt til å kontrollere gassflasken
 6. Kan jeg installere varmepumpe/aircondition i min leilighet? Ja, det kan du men du må følge dette; Varmepumpeinfo
 7. Hvordan får jeg energimerket min leilighet? Styret har laget informasjon om dette og det finner du her: Energimerking
 8. Hva gjør jeg hvis jeg oppdager rotter eller rotteavføring? Ta kontakt med vaktmester og få en «rottepakke» som består av; 1 stk. Rottefella, 1 stk. Åteblokk (blå) og 1 par engangshansker. I Rottefella legges mat som lukter og holder seg, for eksempel saltpølse og luktfull ost. Sett gjerne fella der dere så den sist og helst langs en vegg.
 9. Kan jeg legge gulv eller fliser på verandaen/terrassen? Ja, men ingenting må fjernes; nye fliser legges oppå de opprinnelige. Membran må IKKE fjernes!
 10. Hva gjør jeg hvis postkassa må fikses? Kontakt vaktmester.
 11. Hva må jeg tenke på hvis jeg skal grille? De følgende regler gjelder for hele Badebakkens område inkludert plener og verandaer. Styret gjør oppmerksom på følgende: Det er strengt forbudt med kullgrill! Det skal ikke grilles slik at naboer bli plaget. Du må påse at grillingen ikke medfører os som «tåkelegger» naboene. Husk at når osen forsvinner fra din veranda, går den gjerne til naboens!
 12. Hva gjør jeg hvis jeg vil kommentere eller har spørsmål til artikler
  på nettsidene? Send en epost til styret@badebakken.com
 13. Er Sameiets forsikring utvidet med dekning for sopp/råte? Nei.
 14. Hvordan bruker jeg bomiljøvakten? Alle som kontakter Bomiljøvakten
  må oppgi eget navn for at de skal rykke ut. Den som er klaget på vil aldri få opplysning om hvem som har klaget!
 15. Kan vi henge opp tunge ting på veggen over peisen? Det er ikke tilrådelig da det er blitt ødelagt rør på baksiden når noen har gjort dette. Det gjøres i så fall helt på eget ansvar og omkostning ved feil!
 16. Kan vi henge opp hyller på badevegg? Badet er levert som en boks med rør og ledninger på utsiden. Hvis det skal bores bør det gjøres av en fagmann. Uansett gjøres dette på eget ansvar og omkostning ved feil! Det selges for øvrig hyller på Comfort som festes med lim. Disse kan holde opp til 10kg.
 17. Hvordan får jeg tak i avfallsbeholder til matavfall? Vi har noen på vaktmesterkontoret. Vaktmester kontaktes for henting. Når de tar slutt må beboere kontakte Oslo Kommune selv.
 18. Har Sameiets barn fortrinnsrett i Barnehaven? Nei.
 19. Dusjveggen er i stykker, hva gjør jeg? Du kontakter en håndverker for egen regning.
 20. Jeg ønsker å legge inn sentralstøvsuger? Dette har ikke Sameiet noe med og du må ordne dette for egen regning.
 21. Blir det el-uttak i garasjen? Seksjonseiere må sende informasjon om type el-bil lader til styret. Strømanlegget er ikke beregnet for el-bil ladere, og det er derfor begrenset hvor mange el-bil ladere som kan installeres. Sameiet har «først til mølla prinsippet» for installering av el-bil lader. Eiere kan, når styret sier OK, installere lade-stasjon for egen regning. Det er viktig at den installeres med undermåler og at det gjennomføres av leverandør og ekspert på dette. Det beste er å installere en låst måler på hver parkeringsplass. Måleren må forsikres av eier. Styret ber om kopi av faktura slik at beboer dokumenterer at dette er utført forskriftsmessig.
 22. Jag ønsker å sette opp oppheng for ski-boks i garasjen? Det er ikke alle steder i garasjen dette går an. Alle oppheng skal søkes om og godkjennes av styret.
 23. Lekkasje fra ventiler på yttervegg? Det er viktig at filteret renses/byttes og at ventilen støvsuges jevnlig. Det er meget viktig at lufteventilene ikke står lukket da det vil dannes kondens i ventilen. Sjekk at kjøkkenventilatoren står på (1). Dersom du får lekkasje må dette meldes til styret.
 24. Hvordan vedlikeholder og/eller bytter jeg ventilator? Ventilator/avtrekk er  levert av VillaVent AS. I Badebakken er ventilasjonen kun basert på undertrykk (ikke balansert ventilasjon). Frisk luft kommer utenfra gjennom ventiler i vegg og vindu og avtrekket lager et lite undertrykk i leiligheten. Mange gjør den feilen at de stenger ventiler i vinduer og vegg slik at luft ikke kommer inn, dermed blir det et for stort undertrykk i leiligheten. Dette gir lett kloakklukt etc. da undertrykket suger vann ut av vannlåser/sluk og vasker. Det er viktig at det er et lite undertrykk i leiligheten, slik at ikke luft fra én leilighet siver over i en annen. Ventilator og ventilasjonsanlegget i leiligheten må renses hvert 3. år. Informasjon finnes under Informasjon – FDV manual til leiligheten. Ta kontakt med Ventifiks v/Rune Alnes (epost: rune@ventifiks.no; mobil: 95080972) hvis du ønsker å bytte kjøkkenventilator eller rense ventilasjonsanlegget.
 25. Maling og beis til terrasser og rekkverk? Seksjoneiere må selv anskaffe maling og beis til vegger og rekkverk på terrassene. Fargekodene som skal brukes, finner dere her.
 26. Hvordan kan jeg leie parkeringsplass? Dette har ikke styret noe med, sjekk oppslagstavlen om noen leier ut parkeringsplass eller sett opp oppslag at du ønsker å leie. Hvis parkeringsplass leies ut ber styret om at det ikke leveres/godkjennes utlevert nøkkel, kun port-åpner.

Oppdatert 16.09.2016