OBOS (forsikring)

Generelt om forsikringen

Sameiets bygninger er forsikret i OBOS Forsikring, avtale nr.2016 10626 1 3 og kundenr. 5933. Denne felles forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger.

For å sitere fra polisen; «Forsikringen dekker veggfast utstyr (varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen). Den dekker også bygningsmessige tilleggs-innretninger. Den dekker også forbedringer i den enkelte bolig».

Sameiets forsikring dekker ikke sopp/råte.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring/innboforsikring som dekker innbo og løsøre.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier bli belastet for hele eller deler av egenandelen dersom skaden skyldes forhold som ligger innenfor seksjonseiers ansvar.

Dersom det oppstår skade, lekkasje inn i leilighet, strømbrudd, uhell

Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer/seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden.

Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS (tlf. 02333 eller epost forsikring@obos.no).

Når du melder skaden til OBOS forsikringsavdeling, henviser du til sameiets polise nr.

I tillegg skal du informere om

  • hva skaden/uhellet er,
  • om andre seksjoner er berørt,
  • adresse og seksjons nr.,
  • når det ble oppdaget og
  • hva beboer/seksjonseier tror er årsaken.

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet. De bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Du skal ikke melde skaden til styret, da det ikke er styret som beslutter om skaden/uhellet dekkes av forsikringen eller ikke.