Garasjeport åpner og hovednøkkel (MU003)

Det er kun eier av seksjon som kan bestille garasjeportåpner og hovednøkkel. Hvis leietaker skal hente garasjeportåpner og/eller hovednøkkel må dennes navn oppgis i bestillingen.

Det er viktig at alle melder fra om stjålet brikke slik at disse kan sperres av vaktmester.

Ved bestilling av garasjebrikke og hovednøkkel trenger vaktmester:

  1. navn,
  2. seksjonsnummer og
  3. telefonnummer for å kunne registrere deg.

Informasjon om garasjeportåpner  – brikke

Ny informasjon 14.3.2019: Henvend deg til vaktmester for å få utlevert garasjeåpnerbrikke. Brikken leveres ut mot ID.

Informasjon om ny hovednøkkel (MU003)

Nøkkelen leveres ut mot ID og kvittering på innbetaling. Innbetaling gjøres med kr. 500,- på OBOS konto nr. 9820 17 76031. Bruk KID nr. 8850000029835.

Oppdatert 07.06.2016