Søknad om å leie bod

Søknad

En søknad på utleieboder må inneholde

  1. Navn på alle personer leiligheten står oppført på
  2. Seksjonsnummer
  3. Badebakken nummer
  4. Epostadresse
  5. Telefonnummer

Administrative kostnader

  • OBOS tar for tiden et gebyr på kr. 630 hver gang en kontrakt opprettes, den betales via  egen faktura.
  • For bytte av bod, påløper samme gebyr, altså kr. 630,-

En må selv si opp leieavtalen ved å kontakte forretningsfører.