Branninnstruks

VED BRANNALARM

  • Alle skal forlate bygningen
  • Branndører skal holdes lukket for å hindre brann- og røykskader
  • Brannklokkene skal ikke slås av
  • Brannstedet kan leses av i displayet på sentralene i oppgang 18, 28 og 32
  • Når man er på brannstedet skal sensoren i taket som løste ut alarmen ha et rødt lys
  • Ved bekreftet brann ring 110
  • Brannalarm blir automatisk overført til NOKAS som vil håndtere resten
  • Ingen andre skal slå av alarmen

Telefon til NOKAS Alarmstasjon: 815 00 820

Styret i Sameiet Badebakken 2-34

Oppdatert 19.12.2014