Nyheter

  • Mer arbeid i garasjen, hulkiler og maling Til alle beboere med biler i garasjen, styret har besluttet å male og oppgradere garasjen. Det har engasjert malerfirmaet Thorendahl as til arbeidet. Det skal settes opp hulkiler et lite stykke opp på veggene. Med hulkiler menes her brede metall-lister som skal hindre at vann og salt fra garasjegulvet trekker opp i betongen og tærer på den. ...
  • Kontainer Fra mandag 8. oktober til onsdag 10. oktober står høstkontaineren klar til å fylles. Den er plassert på den vante plassen, ved garasjeinnkjøringen. Benytt sjansen til en høstrydding. Styret 7.10.2018
  • Nye heiser i sameiet i 2019 og 2020 Styret har, etter å ha innhentet tilbud hos flere leverandører,  inngått en avtale med Kone as om å levere nye heiser til alle oppgangene i sameiet, tilsammen 17 heiser. Grunnen er som mange av dere vet, gjentatte problemer med heiser som står og vansker med å skaffe reservedeler til en gammel modell, noe som igjen forsinker ...
  • Og når du har ryddet, kommer kontaineren Styret bestiller kontainer til uke 41. Den står på vante plass, foran garasjen mellom 8 og 10. oktober. Da kan du kaste rot fra garasjeoppryddingen og annet du vil bli kvitt. Styret, 20.9.2018  
  • Rydd i garasjen før spyling! Stryet gjentar beskjeden: rydd opp og rydd unna sakene dine i garasjen slik at gulvene kan spyles rene før 25. og 26.9.2019. Alle vil vel ha en ren og ryddig  og søppelfri garasje. Styret 20.9.2018
  • Felleskostnadene øker med 5 prosent fra 1.1.2019 Styret i sameiet besluttet i møte 19.9. å øke felleskostnadene med 5 prosent fra 1.1.2019 for å ivareta hensynet til alminnelig prisstigning. Styret foretar løpende vurderinger av felleskostnadene, og disse vil kunne bli justert ettersom de store, planlagte vedlikeholdsarbeidene skrider fram. Styret  21.9.2018
  • Ny vaktmester i sameiet Fra mandag 24. september overtar Christoffer Rosén som vaktmester i sameiet vårt. Han er ansatt i  Bygårdsservice AS. Christoffer vil arbeide hos oss hver dag mandag til fredag fra kl. 8 til  kl. 12.  Den enkleste måten å få tak i ham på er via epost: vaktmester@badebakken.com eller på telefon 905 20 631. Styret 13.9.2018
  • Katten Truls søker sine eiere i Badebakken Til styret er innkommet følgende spørsmål: Hvem flyttet fra Minister Dittlefsvei 22 på Kringsjå til Badebakken for cirka åtte år siden, men glemte katten som kalte Truls, på flyttelasset? Truls skal være en vakker grå katt med hvitt på snuten. Bilde er lovet ettersendt. Truls vanker på Kringsjå, og en dame i nabolaget ser gjerne at ...
  • Garasjen vaskes 25. og 26. september, alle biler ut! Til alle beboere med biler i garasjen, garasjen spyles ren 25. og 26. september. Garasjegulvet blir spylt og vaskingen fortsettes 1 meter opp på alle vegger. Ingen biler eller andre gjenstander kan stå på gulvet, eller oppetter veggen på parkeringsplassene disse dagene. Og har du rot og søppel på plassen din, RYDD OPP! Det gjør garasjen utrivelig ...
  • Lørdag ettermiddag er det gateløp i Badebakken Sameiet har fått følgende beskjed: Lørdag 1. september arrangerer Bislett Alliansen i samarbeid med Aller Media, KK-mila. Det er mosjonsløp for kvinner. Løypen på 10 km vil starte på Bislett stadion kl. 16:00 og være ferdig ca kl. 17:45. Løperne løper i Badebakken (gaten) mellom 16:25 og 17:25. Det vil ikke være mulig å krysse løpstraseen i dette tidspunktet. Bislettalliansen beklager ...