Nyheter

  • Skifte av selskap for heisservice I et lenger innlegg fra 14. juni, “Heiser og annet vedlikehold fremover”, har styret beskrevet utførlig problemene som vi har med  heisene i sameiet, og hva vi planlegger å gjøre på kort og lenger sikt. Denne meldingen er skrevet  for å informere om sameiet  skifter leverandør av heisservice fra 1. juli i år. Fra da av ...
  • Viktig: strømutkobling, 28.6., kl. 10-14 Strømmen kobles ut torsdag 28.6. fra kl. 10.00 til kl. 14. Hele sameiet blir uten elektrisk strøm i disse timene.   Grunnen til den planlagte strømutkoblingen er det pågående arbeidet med å etablere ladeuttak for elbil i garasjen. Viktig å merke seg: Brannvarslingssystemet vil ikke virke. I tilfelle brann ring 110. Ingen heiser vil fungere i timene 10.00 til 14.00. Kom ...
  • Heiser og annet vedlikehold fremover Styret holdt møte 13. juni og på sakslisten var det revisjon av vedlikeholdsplanen for sameiet. Den reviderte grovprioriterte planen for større vedlikeholdsarbeider de neste årene  er som følger: maling av blokk utvendig og garasjen (2018 – 2019) utskiftning av heiser (2019) oppussing av oppganger og utskiftning av all belysning til led i oppganger og garasjen (2020) Dere legger merke til at ...
  • Sommer, sommer, sommerfest 24. juni, fra kl.17.00 Invitasjon til alle medbeboere  i Badebakken: gamle og unge, nyinnflyttede og etablerte naboer, dem lokalt fra, og de som har kommet langveis fra Sankthansdagen møtes vi på plenen mellom tverrblokkene til sommerfest. Fest blir det uansett vær, for partytelt er bestilt. Vi setter opp fellesgrill og styret spanderer pølser med tilbehør og noe drikke til maten. Spiser ...
  • Ladeboks for elbil, innbetaling Vi minner om at betalingen for dem som har bestilt ladeboks, skjer fra juli  til desember  2018.  Det er seks avdrag hvert på 3139 kr, tilsammen 18 834 kroner. Beløpet legges til fellesutgiftene for siste halvår av 2018. Styret 23.5.2018
  • Oppdatert fremdriftsplan for elbilinfrastruktur Her er ny fremdriftsplan for arbeidet de neste ukene etter soner for arbeidet soner. Sone 1,3 og 6: uke 22 og 23, sone 11: uke 24, sone 2 og 13, uke 25 sone 12: uke 26 Sone 10: utføres etter avtale, men så raskt som mulig. De som parkerer her, har fått beskjed om om å trekke bilen litt ut ...
  • Brannalarm og biler på tomgang I går kveld ble brannalarmen utløst av en detektor i garasjen. Det var ikke branntilløp, og styret kan ikke finne årsaken til at alarmen ble utløst akkurat der og da. Det kan imidlertid hende at avgass fra et kjøretøy har noe med varslingen å gjøre. Derfor: styret oppfordrer alle til å unngå tomgangskjøring i garasjen! Etterpå ...
  • Infrastruktur for elbillading og ladebokser – løypemelding Arbeidet er godt i gang. Nesten 80 seksjonseiere hadde bestilt ladeboks da fristen gikk ut. Det er flott at så mange er på parti med fremtiden. Styret beklager de ulempene  og den irritasjonen som eventuelt fulgte med en rask avgjørelse om å få profesjonell hjelp til å fjerne dekkstativene i garasjen. Vi håper det skal ...
  • Viktig melding: profesjonelle demonterer dekkstativene i garasjen Styret har endret mening: først ba vi  seksjonseierne demontere dekkstativene selv. Nå har vi hyret inn profesjonelle til å gjøre jobben. Firmaet begynner arbeidet allerede i morgen, fredag 11. mai. Alle må fjerne eventuelle dekk og hengelåser så raskt som mulig, helst i dag! Vi beklager det korte varslet, men det var behov for rask handling, ...
  • Fristen er 10. mai for å bestille elbilladeuttak Alle i sameiet har fått sms, epost og brev om saken. Husk fristen for å sende inne bestilling. Styret 4. mai 2018