Nyheter

  • Har du en garasjeplass å leie ut til heisfirmaet? Installasjonen av nye heiser fortsetter. Nå arbeides det i Badebakken 14, 20 og 22. Etterpå står Badebakken 2, 4 og 6 for tur. I den forbindelse trenger heisfirmaet å leie et par parkeringsplasser for å lagre utstyr og deler. Plassen må ligge i øvre del av garasjeanlegget, helst i nærheten av numrene 2, 4 ...
  • Fremdrift i fasadeoppussingen, medio august Styret har følgende løypemelding til beboerne om oppussingen i sameiet: Badebakken 26 og 28, ferdigbefaring i dag, 13.8.2019. Stillaser tas ned 14. august. Badebakken 24 til 16 (den ene halvparten av seksjonene), oppussing pågår. Badebakken 16 (den andre halvpart av seksjonene) til 8 stillaser kommer opp i uke 34 ( fra mandag 19. august). Badebakken 30 til 34, arbeidet starter i begynnelsen av ...
  • Det skjer i Badebakken: sommerfest, lørdag 24. august! Lørdag 24. august kl. 16.00 er alle beboere, dem med lang fartstid i Badebakken og  nye naboer i alle aldre som flyttet hit fra andre steder, invitert til sommerfest på plenen mellom tverrblokkene. Sommerfestkomiteen har tatt initiativ og ordner til. Styret stiller med  fellesgrill, pølser med tilbehør, noe drikke og kaffe/te til festen. Ta gjerne med ...
  • Oppussing og store betongheller på mark- og takterrasser Styret presiserer til dere som har store betongheller på gulvterrasser eller takterrasser: disse fjernes ikke i forbindelse med pågående oppussing. I neste runde vil styret vurdere hva som skal gjøres med disse betonghellene på gulv- og takterrasser. Det har vært problemer med belegget og lekkasjer på noen takterrasser. Beboere med ...
  • Fremdriften i fasadeoppussingen, august 2019 Fremdrift utvendige arbeider 2019, revidert 05.08.2019Last ned Her finner dere revidert fremdriftsplan for malerarbeidene i sameiet. så kan alle se når de må rydde balkonger og terrasser for fasadearbeidet. Styret 6. 8.2018
  • Arbeidsplasser skal være trygge plasser – riggområde og kontainer for gamle heiser Det ligger mye materiell på plenen ved Badebakken 20, noe i en kontainer og annet utenfor. Det samme gjelder for plassen utenfor Badebakken 24, like ved et fri- og lekeområde. Farlig materiell, skrot og søppel skal ikke slenge rundt. Firmaet som installerer heiser, og det firmaet som er deres underleverandør, har fått klar beskjed ...
  • Sommer, sommer, sommerfest Last ned Sommeren er ikke slutt før sameiet har holdt sin sommerfest. Det skjer lørdag 24. august kl. 16.00 på plenen mellom tverrblokkene. Alle beboere er velkomne, gamle og unge, nyinnflyttede og gamle travere. Se vedlagt invitasjon som mer informasjon. Vær velkommen! Sommerfestkomiteen og styret 10. juli 2019
  • Fasadearbeider i juli og tidlig i august Det er er ferietider, men fasadeoppussingen pågår likevel. Styret har forhørt seg om arbeidets fremdrift i resten av juli og de to første ukene av august. Her følger oppdatert informasjon. Badebakken 22 og 24, den siden av bygningen som vender mot Kristoffer Aamots gate Her er stillaser montert og det pågår malerarbeider. Arbeidet vil ...
  • Boning av gulv på nettene 24-28. juni Gulvene i fellesarealene, inngangspartier og trapper, bones mellom mandag 24. og fredag 28.juni. Boningen skjer fra sent på kvelden, kl. 22.00 til kl. 06.00 om morgenen. Det er vårt vaktmesterfirma, Bygårdsservice AS, som utfører boningen. Det ber alle beboere om å rydde tingene sine opp fra gulv utenfor egen dør og andre steder mens boningen ...
  • Fasadeoppussing i sameiet, fremdrift Thorendahl AS har tatt fatt i Badebakken 16 og 18 på den siden av bygningen som vender ut mot Kristoffer Aamots gate. I forbindelse med oppussingen må alle beboere sørge for å: rydde balkonger for alle møbler og gjenstander, herunder planter, løst belegg, trelemmer og det som ellers måtte befinne seg ...