Velkommen til Badebakken

Velkommen til Badebakken!

Vi har registrert at du er ny beboer/seksjonseier, og vil med dette få ønske deg velkommen hit! Vi håper og tror at du vil trives i din nye bolig. Badebakken har kvaliteter som fremmer trivsel og gjør det lett å bo her. Vi regner med at du på din side har registrert at vi er organisert som et sameie. Vedtektene finner du på badebakken.com. Det ledes av et styre som representere beboerne. Styret skal sikre løpende drift, stå for vedlikehold av felles arealer og fasiliteter og har ellers som oppdrag å sørge for at det fortsatt, og i stadig sterkere grad blir trivelig å bo og interessant å eie seksjoner i Badebakken 2-34.

Styret har e-post adresse styret@badebakken.com og vanlig post kan legges i dørsprekken i vaktmesterkontoret i Badebakken 16.

Husordensregler, vedtekter, «Spørsmål og svar», Informasjonsskriv, Nyheter, HMS dokumenter og andre viktige dokumenter og nyttig informasjon finner du på vår webside http://www.badebakken.com. Der finner du også informasjon om vaktmesteren.

For å få navnet ditt på ringeklokkepanelet så send en e-post til ringepanel@badebakken.com. For å få korrekt skilt på postkassen tar du kontakt med Hemer Lås AS. Telefon: 06714, epost: arne@hemerlas.no, http://hemerlas.no

Forretningsførselen, regnskap og overdragelser har vi satt bort til OBOS Eiendomsforvaltning AS som kan kontaktes dersom du ønsker ytterligere informasjon.
Bruker du sykkel vil du finne sykkelstativ både utendørs, på hengestativ i fellesbodene eller i sykkelboden i garasjen ved oppgang 2. Det er også mulig å montere eget sykkeloppheng på veggen bak bilen i garasjen.

Det er innredet 66 lagerboder i fellesarealene. Send e-post til boder@badebakken.com for å få rede på om noen er ledige, hvis du ønsker å leie. Er det ikke ledig bod for øyeblikket kan du sette deg på venteliste.

Sameiet har egen avgiftsbelagt gjesteparkering foran garasjeinnkjøringen. Vi gjør oppmerksom på at plassene på høyre side (mot trappen) er reservert for barnehagen på dagtid. Se regler på oppsatte skilt.

Vi gjør oppmerksom på at kjøring på gangveiene i sameiet er forbudt uten tillatelse. Dette gjelder også flyttebiler. Tillatelse kan fås fra vaktmester.

Styret er opptatt av vår felles sikkerhet og har bl.a. i den anledning plassert 28 overvåkningskameraer i garasjekjelleren. Du kan bidra med ditt ved å sørge for at det ikke  ligger noe igjen i bilen som kan friste uærlige sjeler, og vi ber alle om å ikke ha garasjeåpner eller nøkler liggende i bilen (synlig eller ikke). Til din informasjon vil vi nevne at videoopptakene blir lagret i 7 dager og kan brukes av politiet om noe skulle skje. Kontakt i så fall vaktmester så raskt som mulig så opptakene kan oversendes med en gang.

259 boenheter er knyttet til sameiet, og vi representerer på mange måter et uensartet og fargerikt fellesskap. Det er derfor rimelig at det ikke foreligger noen ensartet oppfatning av hva trivsel egentlig er. Det som er hygge for én kan f.eks. bety manglende nattesøvn for en annen. Vi er derfor nødt til å ha et sett regler som er utformet slik at de tar vare på de fleste forhold som har med det å leve i et fellesskap å gjøre. Det går i hovedsak ut på å vise hensyn og holde orden. Regelverket er forøvrig nedfelt i Lov om eierseksjoner. Når det gjelder å vise hensyn ligger følgende oss særlig på hjertet: Leilighetene har store og gode terrasser som innbyr til sosialt liv når det er varmt og godt ute. Det er noe av det som gjør det trivelig å bo her. Det gjør det også særdeles viktig å vise hensyn og å utøve godt naboskap ved å respektere reglene, det vil si fortsette innendørs for lukkede dører og i dempede former etter kl. 23:00 om kvelden. Vi minner også om at det er røykeforbud og forbud mot fyrverkeri på fellesområder både inne og ute.

Det ligger oss på hjertet å nevne at forbudet mot ballspill på plenene respekteres, og at man passer på hunder som luftes slik at ikke plenen, eller plantene blir skadet av hundenes markering.

Søppelsiloene i sameiet har kildesortering i papir og annet avfall. Vi henstiller alle om å gå til neste søppelsilo hvis det er fullt. Det er strengt forbudt å sette møbler, hvitevarer etc. ved søppelsiloene! Dette er avfall som hver enkelt må levere. Sameiet må betale mye ekstra for å få kjørt bort slikt avfall.

Styret føler også et ansvar for at det ansiktet vi i fellesskap viser vår omverden er velstelt og vakkert. Det har både med trivsel og fornuftig forvalting av våre eiendommer å gjøre. Vi har derfor formulert regler for hvordan vi vil at våre felles fasader skal se ut (mye er forøvrig også regulert av kommunen v/plan- og bygningsetaten).

Ordensreglene skal følge som et bilag til dette skrivet. De finner du også på badebakken.com.

Som du vil se innebærer de bl.a. strenge restriksjoner for farge- og materialbruk og definerer hvordan balkonger og terrasser skal brukes. Vi vil ikke at balkonger og terrasser skal skjemmes av gamle møbler, kjøleskap o.l., brukes som lagerplass eller til synlig tørking av vask, risting av tepper, eller spyling med vannslange over naboens terrasse.

Hver leilighet skal ha en FDV-perm der du kan finne info om vedlikehold av leiligheten. Dersom du ikke har fått det, finner du FDV-permen på badebakken.com.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at alle må huske at avtrekksvifte alltid må stå på for å hindre tilbakeslag og at filtrene i denne må vaskes hver måned.

De som har sluk under hellene på terrassen må også rense disse hvert år.

Det er forbud mot parabolantenner i sameiet, men sameiets fellesutgifter inkluderer lån av digital-TV dekoder (Get Box II) og bredbånd 20. Get kan tilby et stort antall kanaler fra hele verden. Les mer om vår avtale med Get og mer informasjon finner du på deres hjemmesider.

Lynet Internett har levert fiberbredbånd i sameiet siden 2014 og leverer raskt og stabilt bredbånd for de som ønsker raske og stabile linjer til lave priser. Søk opp Badebakkens bestillingsside for priser og informasjon her.

Ved brudd på reglene som er nevnt ovenfor er styret gitt anledning til å belaste seksjonseiere med en månedlig avgift på kr. 500 som løper inntil de påklagede forhold er rettet opp.

Styret vil holde alle orientert ved oppslag på oppslagstavlene og under Nyheter på badebakken.com. Etter hvert styremøte utarbeides et informasjonsskriv.

Ta kontakt med styret hvis du har spørsmål.
Vi ønsker deg og dine en god tilværelse her i Badebakken!

Med vennlig hilsen
Styret i Sameiet Badebakken 2-34

Sist endret 14.1.2018, 29.7.2019