Postkasse, ringepanel og dørtelefon

Postkasse

For skilt til postkasse; Hemer Lås AS. Telefon: 06714, epost:  arne@hemerlas.no, http://hemerlas.no

Ringeklokkepanel

For endringer på ringeklokkepanelene, E-post:  ringepanel@badebakken.com Ikke endre oppslagene selv!

Dørtelefon

Ved problemer med dørtelefon sender du epost til styret@badebakken.com.

Det er ikke mulig å få ny dørtelefon, da disse er utgått. Dersom det er problemer med dørtelefoner må hele dørtelefonanlegget byttes.

Badebakken 20 får nytt anlegg før sommeren. Det er bare Badebakken 4, 22 og 32 som ikke har fått nytt anlegg

Oppdatert 04.04.2017