Forretningsførers (OBOS Eiendomsforvaltning as) oppgaver

OBOS Eiendomsforvaltning.
Kontaktperson: Trine Normann.
Treffes på tlf 22 86 59 92 eller mail: trine.normann@obos.no
www.obos.no

Forretningsførers oppgaver

  • Kreve inn felleskostnader, føre kontroll med innbetalingene, foreta purringer og inkasso av eventuelle restanser
  • Utarbeide ligningsdata til seksjonseiere
  • Foreta en betryggende forvaltning av sameiets likvide midler
  • Utføre løpende regnskapsførsel og fremme forslag til årsregnskap og årsberetning
  • Fremme forslag til budsjetter
  • Registrere overdragelse av boliger og påse at sameiets regler blir fulgt
  • Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene

Seksjonseiere kan rettes til OBOS Eiendomsforvaltning as når det gjelder:

  • Forsikringssaker vedrørende boligen (ikke innbo)
  • Spørsmål om felleskostnader og innbetalinger

Alle andre henvendelser skal rettes til styret ved epost; styret@badebakken.com, mobiltlf.: 406 72 273 eller sende/legge i postkasse: styret v/vaktmesterkontoret, Badebakken 16, 0467