P-Vakt

Sameiets område

TimePark AS / TimePark Service AS

  • Telefon: 23 08 01 99
  • Telefax: 23 08 02 99
  • http://www.timepark.no
  • Storgata 22, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo

Offentlig vei

Trafikketaten, Oslo kommune.