Bomiljøvakt

Vår bomiljøvakt er Smart Security AS, telefon: 22 10 18 05 (vaktsentral, døgnåpent) http://smartsecurity.no/

Enhver kan ringe Smart Security (Bomiljøvakten) på telefon 22 10 18 05, dersom dere opplever brudd på husordensreglene, spesielt ved bråk (se pkt 6.1.) eller støyende arbeid (se pkt 6.2.).

Dere oppgi eget navn og seksjonsnummer når dere ringer, men dere forblir anonyme ovenfor de som lager bråk. Hvis dere ikke oppgir eget navn og seksjonsnummer vil ikke bomiljøvakten rykke ut.

Hvis dere er bekymret for barn eller familievold, ringer dere direkte til Politiet på nødnr. 112.

Det er svært viktig for styret at dere ringer Bomiljøvakten slik at vi får en objektiv rapport om brudd på husordensreglene. Det er vanskelig for styret å gjøre noe i slike saker hvis vi ikke har skriftlig dokumentasjon.