Bomiljøvakt

Styret i sameiet arbeider med å etablere en ny avtale med et nytt firma for bomiljøvakt. (Den avtalen som vi hadde, opphørte i juni 2019).

Inntil en ny avtale er på plass, ber vi beboere ringe politiet ved husbråk eller andre alvorlige hendelser. Hvis dere er bekymret for barn eller familievold, ring direkte til Politiet på nødnummer 112.

Dere kan eventuelt sende en klage på brudd på ordensregler til styret på epost. Dere oppgi eget navn og seksjonsnummer, men forblir anonyme overfor dem som lager bråk eller bryter andre ordensregler. Det er svært viktig for styret at vi får skriftlige henvendelser for å kunne følge opp saker og ha dokumentasjon.

Styret 29.7.2019