Bomiljøvakt

Styret har inngått en avtale med NOKAS AS som  bomiljøvakt  i sameiet. Du kan ringe NOKAS AS på telefon 33 30 75 44 ved husbråk,  andre alvorlige brudd på ordensregler og  hendelser.  Vaktsentralen er bemannet hele døgnet alle dager i året.  Dere oppgi eget navn og seksjonsnummer, men forblir anonyme overfor dem som lager bråk eller bryter andre ordensregler.

Hvis dere er bekymret for barn eller for familievold, ring direkte til Politiet på nødnummer 112.

Dere kan også skrive og  sende en klage på brudd på ordensregler til styret på epost. Dere oppgi eget navn og seksjonsnummer, men forblir anonyme overfor dem som lager bråk eller bryter andre ordensregler. Det er svært viktig for styret at det får skriftlige henvendelser for dokumentasjon for å  kunne følge opp saker.

Styret 20.9.2019