Utleieboder

Sameiet Badebakken 2–34 Utleieboder i fellsarealene

Alle henvendelser om leie av bod rettes til styret på e-post boder@badebakken.com.

Informasjon om søknaden

Retningslinjer for leie av bod:

 1. Den som vil leie bod, må eie og bo i leilighet i Sameiet Badebakken 2-34. Det er kun lov til å leie 1 bod pr. seksjon. Det vil si: Fremleie av bod er ikke tillatt.
 2. Ved salg av leilighet opphører leieforholdet.
 3. Tildeling av bod gjøres ihht venteliste. Den som står øverst på listen får en ukes akseptfrist – før tilbudet om bod går videre til neste på listen. Hvis førstemann på listen takker nei til boden som er ledig, eller unnlater å svare innen akseptfristen, vil vedkommende beholde førsteplassen, men tilbudet vil gå til nestemann på listen.
 4. Oppsigelsestid for bod er 1 kalendermåned fra 1. i neste måned. Oppsigelse skal meldes til OBOS.
 5. Leie av bod blir belastet sammen med fellesutgifter, og betales forskuddsvis for en måned av gangen. Bodene er fra 2 kvm til 7,5 kvm og koster p.t. kr.50 pr. kvm, til dette kommer det et engangsgebyr som p.t. er på ca. kr 715.
 6. Ved opphør av leieforholdet, skal leietaker tømme og vaske boden før overlevering til sameiet.
 7. Leietaker av bod er selv ansvarlig for hengelås / nøkkel til boden.
 8. Ved oppsett av reoler eller hyller, skal disse ikke festes til vegg.
 9. Tildekking av boder i form at skillevegger er ikke tillatt.
 10. Mat som kan medføre lukt / forurensing skal ikke oppevares i boden.
 11. Det er forbudt å oppbevare ildsfarlige materialer i boden. F.eks. bensin / propan
 12. Inventar i bod dekkes ikke av sameiets forsikringer. Leietaker er selv ansvarlig ved innbrudd, andre skader
 13. Boden skal være merket med seksjonsnummer.
 14. Disse reglene er vedlegg til en leiekontrakt som leier av bod må skrive under. Underskrevet eksemplar oppbevares hos sameiets forretningsfører.

Oppdatert, 11.5.15

Styret Sameiet Badebakken 2-34