Gartner

Gressklipping gjennomføres hver fredag i sommerhalvåret. Leiligheter i 1. etg som har noe stående på gressplenen foran utearealet, må flytte dette. Hvis ikke det er flyttet, blir det ikke klippet der.

Styret 10.05.2016