Vaktmester

Vår vaktmester har kontor ved inngangen til Badebakken 16. Han er på området ca. kl. 12-16 mandag til fredag.

Han kan kontaktes på telefon 22 38 13 17 mellom kl. 08 og kl. 16 mandag til fredag. Du kan også ta kontakt med ham på epost: vaktmester@badebakken.com. Vaktmester er IKKE tilgjengelig i helger eller helligdager.

Vår vaktmester tar seg av bygningene og felles uteområdet og garasjen så som;

  • uteområdet,
  • oppganger,
  • lys,
  • garasje,
  • heiser,
  • dører etc.

Du kan ta kontakt med vår vaktmester om alt over og også spørre ham om uttalelser på ulike problemer, utstyr etc.

Men vår vaktmester kan ikke utføre oppgaver i leilighetene.

All kontakt om ovennevnte må på lørdag og søndag sendes styret på styret@badebakken.com eller ringe styremobilen 40672273.

Styret/07.06.2016