Styrets oppgaver

 • Styret skal lede sameiet i samsvar med lov (eierseksjonsloven), vedtekter (vedtekter for sameiet Badebakken 2-34) og vedtak i sameiermøtet
 • Treffe vedtak i alle saker (med mindre beslutningsmyndigheten gjennom lov eller vedtekter er flyttet til sameiermøtet
 • Behandle budsjett og foreta nødvendige reguleringer av felleskostnader
 • Anvise og godkjenne fakturaer til betaling
 • Treffe beslutninger om bruk av midler til vedlikehold i hht til godkjent årlig vedlikeholdsplan godkjent i sameiermøtet
 • Informeres om overdragelser, utleie og bruksoverlating i henhold til vedtekter
 • Behandle klagesaker og brudd på husordensregler (Husordensregler for IDYLLISKE BADEBAKKEN – vår oase ved Akerselva.) og vedtekter
 • Avholde styremøter hver første onsdag i hver måned bortsett fra juli og ellers etter behov
 • Føre aksjonsliste og protokoll fra styremøter og utarbeide informasjonsskriv fra styremøter for beboere
 • Følge opp leverandører, evaluere disse og inngå løpende avtaler for nødvendig drift, vedlikehold og hms for sameiet
 • Administrere utleieboder, garasjebrikker, nøkler
 • Utarbeide gassregnskap og lage underlag for fakturering til gasspeis eiere
 • Utarbeide Styrets arbeid for sameiermøtet og godkjenne regnskap og budsjett for fremlegging på sameiermøtet

Styret/12.5.15