Har du en garasjeplass å leie ut til heisfirmaet?

Installasjonen av nye heiser fortsetter. Nå arbeides det i Badebakken 14, 20 og 22. Etterpå står Badebakken 2, 4 og 6 for tur. I den forbindelse trenger heisfirmaet å leie et par parkeringsplasser for å lagre utstyr og deler. Plassen må ligge i øvre del av garasjeanlegget, helst i nærheten av numrene 2, 4 eller 6. Hvis du har en plass å leie ut, send en epost til styret, oystein.schanke@badebakken.com.

Styret 15.8.2019.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Har du en garasjeplass å leie ut til heisfirmaet?

Fremdrift i fasadeoppussingen, medio august

Styret har følgende løypemelding til beboerne om oppussingen i sameiet:

Badebakken 26 og 28,

ferdigbefaring i dag, 13.8.2019. Stillaser tas ned 14. august.

Badebakken 24 til 16 (den ene halvparten av seksjonene),

oppussing pågår.

Badebakken 16 (den andre halvpart av seksjonene) til 8

stillaser kommer opp i uke 34 ( fra mandag 19. august).

Badebakken 30 til 34,

arbeidet starter i begynnelsen av september.

Badebakken  6 og 4

informasjon kommer.

Styret 13. august 2019.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Fremdrift i fasadeoppussingen, medio august

Det skjer i Badebakken: sommerfest, lørdag 24. august!

Lørdag 24. august kl. 16.00 er alle beboere, dem med lang fartstid i Badebakken og  nye naboer i alle aldre som flyttet hit fra andre steder, invitert til sommerfest på plenen mellom tverrblokkene. Sommerfestkomiteen har tatt initiativ og ordner til. Styret stiller med  fellesgrill, pølser med tilbehør, noe drikke og kaffe/te til festen. Ta gjerne med noe du vil legge på grillen, og/eller noe å sette fram på et  felles koldtbord.

Det blir velkomst, mat, prat og leker og en gylden sjanse til å møte de mange hyggelige naboene i sameiet.   Se eventuelt også vedlegg for mer informasjon. Sommerfest 2019 (1)

Sommerfestkomiteen og styret 11. august 2019.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Det skjer i Badebakken: sommerfest, lørdag 24. august!

Oppussing og store betongheller på mark- og takterrasser

Styret presiserer til dere som har store betongheller på gulvterrasser eller takterrasser: disse fjernes ikke i forbindelse med pågående oppussing. I neste runde vil styret vurdere hva som skal gjøres med disse betonghellene på gulv- og takterrasser. Det har vært problemer med belegget og lekkasjer på noen takterrasser. Beboere med betongheller må bare rydde terrassene sine slik at malerne kommer til og får malt veggflater.

Styret 11.8.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Oppussing og store betongheller på mark- og takterrasser

Fremdriften i fasadeoppussingen, august 2019

Her finner dere revidert fremdriftsplan for malerarbeidene i sameiet. så kan alle se når de må rydde balkonger og terrasser for fasadearbeidet.

Styret 6. 8.2018

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Fremdriften i fasadeoppussingen, august 2019

Arbeidsplasser skal være trygge plasser – riggområde og kontainer for gamle heiser

Det ligger mye materiell på plenen ved Badebakken 20, noe i en kontainer og annet utenfor. Det samme gjelder for plassen utenfor Badebakken 24, like ved et fri- og lekeområde. Farlig materiell, skrot og søppel skal ikke slenge rundt. Firmaet som installerer heiser, og det firmaet som er deres underleverandør, har fått klar beskjed om enten å bruker låst kontainer eller sikre alt materiell innenfor et stor nok inngjerding. Badebakken er for tiden en arbeidsplass, men skal også være en plass der barn og voksne kan ferdes trygt.

Styret 1. 8.2019, 2.8.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Arbeidsplasser skal være trygge plasser – riggområde og kontainer for gamle heiser

Sommer, sommer, sommerfest

Sommeren er ikke slutt før sameiet har holdt sin sommerfest. Det skjer lørdag 24. august kl. 16.00 på plenen mellom tverrblokkene. Alle beboere er velkomne, gamle og unge, nyinnflyttede og gamle travere. Se vedlagt invitasjon som mer informasjon. Vær velkommen!

Sommerfestkomiteen og styret 10. juli 2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Sommer, sommer, sommerfest

Fasadearbeider i juli og tidlig i august

Det er er ferietider, men fasadeoppussingen pågår likevel. Styret har forhørt seg om arbeidets fremdrift i resten av juli og de to første ukene av august. Her følger oppdatert informasjon.

Badebakken 22 og 24, den siden av bygningen som vender mot Kristoffer Aamots gate

Her er stillaser montert og det pågår malerarbeider. Arbeidet vil etter planen pågå til 15. juli. Stillasene blir demontert etter hvert når malerarbeidet, inkludert det på rekkverk og balkonger er ferdig.

Barnehagen

Stillaser skal etter planen settes opp fra 12. juli, og de sidene av bygget som berører barnehagens uteområde blir prioritert og tatt først. De andre sidene tas etterpå. Malerarbeidet vil etter planen begynne 15. juli på dette prioriterte området. De øvrige delene av bygget følger fremdriftsplanen. Stillaser i barnehagens området skal fjernes i uke 32 (5.-10. august).

Badebakken 24 og 22, den siden av bygningen som vender inn mot gangveien (inngangsiden)

Her blir det montert stillaser i uke 31 (29. juli-3. august). I ukene 32 og 33 ( 5. -17. august) rengjøres og males det.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Fasadearbeider i juli og tidlig i august

Boning av gulv på nettene 24-28. juni

Gulvene i fellesarealene, inngangspartier og trapper, bones mellom mandag 24. og fredag 28.juni. Boningen skjer fra sent på kvelden, kl. 22.00 til kl. 06.00 om morgenen.

Det er vårt vaktmesterfirma, Bygårdsservice AS, som utfører boningen. Det ber alle beboere om å rydde tingene sine opp fra gulv utenfor egen dør og andre steder mens boningen pågår. Husk å ta inn dørmatten!

Unngå så langt mulig å gå i trapper, inn og ut av oppgangen i tidsrommet. Det blir fint og nybonet etterpå.

Styret 19.6.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Boning av gulv på nettene 24-28. juni

Fasadeoppussing i sameiet, fremdrift

Thorendahl AS har tatt fatt i Badebakken 16 og 18 på den siden av bygningen som vender ut mot Kristoffer Aamots gate.

I forbindelse med oppussingen må alle beboere sørge for å: rydde balkonger for alle møbler og gjenstander, herunder planter, løst belegg, trelemmer og det som ellers måtte befinne seg på en balkong og fjerne alt som er festet i vegger og tak.

Når arbeidet pågår, mandag til fredag, fra kl. 7 til kl. 16, må du holde vinduer og balkongdører lukket. Ventiler må stenges,slik at det ikke kommer støv og vann inn i bygningen. Utenom disse timene, kan du åpne og lufte som du ønsker.

Hvis du som beboer, ikke har ryddet balkongen, fjerner entreprenøren sakene dine, og du blir belastet kostnadene. Det kan bli en dyr affære, bare så det er sagt.

Thorendahl skal rengjøre alle flater for malerarbeid og male alle flater, vinduer og balkongdører.

Thorendahl fjerner fliser på balkongulvene. De blir ikke lagt tilbake. Betongheller på gulv- og takterrasser fjernes ikke. I neste runde vil styret vurderer hva som skal gjøres med hellene på gulv- og takterrassene. Beboere med slike gulv skal bare rydde flaten slik at malerne kommer til.

Thorendahl stenger av balkongen fysisk i den perioden de gjør arbeid på den. Når arbeidet er ferdig, blir den fysiske sperringen fjernet igjen. Thorendahl gir særskilt varsel om stenging og gjenåpning senere.

Til sist, men ikke minst: all ferdsel på stillas er strengt, strengt forbudt.

Den siden av Badebakken 26 og 28 (blokk C) som vender mot barnehagen og parkeringsplassen, blir ferdigstilt i den perioden barnehagen er stengt, fra 15.07. til 04.08. Fra 09.08. til 29.08. vil øvrige sider av samme blokk behandles, arbeidet her kan gjøres uavhengig av om det er aktivitet i barnehagen eller ikke.

Thorendahl er dessverre noe forsinket i forhold til opprinnelig plan fordi det var kaldt i vår og det har vært mye regn hittil i sommer.

Styret 19.6.2019 /20.6.2019.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Fasadeoppussing i sameiet, fremdrift