Fasadeoppussingen, oppdatering per 10.9.2019

Badebakken 2 til 8

Det foregår stillasmontasje.

Vask er gjennomført  i nr. 8 til nr. 4.

Badebakken 16 til 8

Malerarbeidene er stort sett ferdige.

Balkongbelegg er lagt i nr. 16 og nr. 14 og pågår i nr. 12, 10 og 8.

Oppussingen her er planlagt ferdig til 25.9., men kan bli forsinket hvis regnet høljer mye ned.

Badebakken 24-16

Oppussingen er ferdig, de få manglene som gjenstår tas med lift.

Badebakken 30-34

Stillas monteres fortløpende på balkongsiden nå.

Fasadevasking er begynt.

Styret 10.9.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Fasadeoppussingen, oppdatering per 10.9.2019

Installasjon av nye heiser i Badebakken 14, 20 og 22, fremdrift

Installasjonsarbeidet for disse heisene  skal være ferdig 27. september 2019.

Arbeidstiden er fra kl. 07.00 til 19.00. Støyende arbeid skal helst skje mellom kl. 09.00 og 16.00.

Styret 29.8.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Installasjon av nye heiser i Badebakken 14, 20 og 22, fremdrift

Fremdriften i fasadeoppussingen, oppdatert

Styret har fått følgende oppdatering fra de ansvarlige for oppussingen av sameiet.

Badebakken 24-16

det gjenstår kun småarbeider og ferdigbefaring blir primo september.

Badebakken 16- 8

Her pågår det forarbeider til oppussingen slikt som fjerning av fliser og fasadevasking. Malerarbeidene har startet.

Badebakken 8-2

Balkongene må være ferdigryddet til 09.09.2019. Stillasarbeidet har begynt.

(Eventuell varsellapp på ytterdøren om oppstart 29.8. 2019 medfører ikke riktighet. Styret sjekket saken med prosjektleder og malerfirmaet, per 29.8.2019.)

Badebakken 30-34

Planlagt oppstart tidlig i september.

Badebakken 26-28

Ferdig!

Styret 27.8.2019/Styret 29.8.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Fremdriften i fasadeoppussingen, oppdatert

Har du en garasjeplass å leie ut til heisfirmaet?

Installasjonen av nye heiser fortsetter. Nå arbeides det i Badebakken 14, 20 og 22. Etterpå står Badebakken 2, 4 og 6 for tur. I den forbindelse trenger heisfirmaet å leie et par parkeringsplasser for å lagre utstyr og deler. Plassen må ligge i øvre del av garasjeanlegget, helst i nærheten av numrene 2, 4 eller 6. Hvis du har en plass å leie ut, send en epost til styret, oystein.schanke@badebakken.com.

Styret 15.8.2019.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Har du en garasjeplass å leie ut til heisfirmaet?

Fremdrift i fasadeoppussingen, medio august

Styret har følgende løypemelding til beboerne om oppussingen i sameiet:

Badebakken 26 og 28,

ferdigbefaring i dag, 13.8.2019. Stillaser tas ned 14. august.

Badebakken 24 til 16 (den ene halvparten av seksjonene),

oppussing pågår.

Badebakken 16 (den andre halvpart av seksjonene) til 8

stillaser kommer opp i uke 34 ( fra mandag 19. august).

Badebakken 30 til 34,

arbeidet starter i begynnelsen av september.

Badebakken  6 og 4

informasjon kommer.

Styret 13. august 2019.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Fremdrift i fasadeoppussingen, medio august

Det skjer i Badebakken: sommerfest, lørdag 24. august!

Lørdag 24. august kl. 16.00 er alle beboere, dem med lang fartstid i Badebakken og  nye naboer i alle aldre som flyttet hit fra andre steder, invitert til sommerfest på plenen mellom tverrblokkene. Sommerfestkomiteen har tatt initiativ og ordner til. Styret stiller med  fellesgrill, pølser med tilbehør, noe drikke og kaffe/te til festen. Ta gjerne med noe du vil legge på grillen, og/eller noe å sette fram på et  felles koldtbord.

Det blir velkomst, mat, prat og leker og en gylden sjanse til å møte de mange hyggelige naboene i sameiet.   Se eventuelt også vedlegg for mer informasjon. Sommerfest 2019 (1)

Sommerfestkomiteen og styret 11. august 2019.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Det skjer i Badebakken: sommerfest, lørdag 24. august!

Oppussing og store betongheller på mark- og takterrasser

Styret presiserer til dere som har store betongheller på gulvterrasser eller takterrasser: disse fjernes ikke i forbindelse med pågående oppussing. I neste runde vil styret vurdere hva som skal gjøres med disse betonghellene på gulv- og takterrasser. Det har vært problemer med belegget og lekkasjer på noen takterrasser. Beboere med betongheller må bare rydde terrassene sine slik at malerne kommer til og får malt veggflater.

Styret 11.8.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Oppussing og store betongheller på mark- og takterrasser

Fremdriften i fasadeoppussingen, august 2019

Her finner dere revidert fremdriftsplan for malerarbeidene i sameiet. så kan alle se når de må rydde balkonger og terrasser for fasadearbeidet.

Styret 6. 8.2018

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Fremdriften i fasadeoppussingen, august 2019

Arbeidsplasser skal være trygge plasser – riggområde og kontainer for gamle heiser

Det ligger mye materiell på plenen ved Badebakken 20, noe i en kontainer og annet utenfor. Det samme gjelder for plassen utenfor Badebakken 24, like ved et fri- og lekeområde. Farlig materiell, skrot og søppel skal ikke slenge rundt. Firmaet som installerer heiser, og det firmaet som er deres underleverandør, har fått klar beskjed om enten å bruker låst kontainer eller sikre alt materiell innenfor et stor nok inngjerding. Badebakken er for tiden en arbeidsplass, men skal også være en plass der barn og voksne kan ferdes trygt.

Styret 1. 8.2019, 2.8.2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Arbeidsplasser skal være trygge plasser – riggområde og kontainer for gamle heiser

Sommer, sommer, sommerfest

Sommeren er ikke slutt før sameiet har holdt sin sommerfest. Det skjer lørdag 24. august kl. 16.00 på plenen mellom tverrblokkene. Alle beboere er velkomne, gamle og unge, nyinnflyttede og gamle travere. Se vedlagt invitasjon som mer informasjon. Vær velkommen!

Sommerfestkomiteen og styret 10. juli 2019

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Sommer, sommer, sommerfest